เรามีประสบการณ์ในด้านจดทะเบียน มากกว่า 10 ปีด้านเครื่องหมายการค้า

เราจะดำเนินการตรวจค้น (Search) เครื่องหมายการค้าให้ลูกค้า และดูความถูกต้องของเครื่องหมายการค้าด้านกฎหมายก่อนจดทะเบียน(ฟรี) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการได้รับจดทะเบียน โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนยื่นจดทะเบียนทุกครั้ง

ด้านสิทธิบัตร

เราจะตรวจค้น (Search) งานที่มีอยู่ก่อนและความถูกต้องในด้านกฎหมายเพื่อหาความเป็นไปได้ในการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรสิทธิบัตรออกแบบ กรณีที่ลูกค้าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ สิทธิบัตรไม่ผ่าน เรามีบริการให้คำปรึกษา (ฟรี) พร้อมให้คำแนะนำงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ด้านป้องกันและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน

โดยเราจะเฝ้าจับตาผู้ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน โดยมีมาตราการแจ้งเตือนผู้ละเมิดก่อน หากผู้ละเมิดยังไม่หยุดการละเมิด จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป

  • ทีมงานคุณภาพ เรามีทีมงานที่มีคุณภาพผ่านการอบรมจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและด้านเทคนิค โดยเฉพาะงานสิทธิบัตร ที่ต้องใช้ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการร่างสิทธิบัตร เรามีผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เคมี ปิโตรเคมี ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งด้านงานแปลเอกสารที่ต้องใช้ผู้ชำนาญงานในด้านนั้นๆ
  • มีจรรยาบรรณ และ รักษาความลับ เรามีมาตรการรักษาความลับกับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่างานและผลประโยชน์ของท่านจะได้รับการปกป้องดูแลเป็นอย่างดี
  • สามารถรับงานและให้คำปรึกษาได้ทุกระดับองค์กรและทุกภาคธุรกิจ ไม่ว่าองค์กรจะเล็กหรือใหญ่ ไม่ว่าลูกค้าจะทำธุรกิจประเภทไหน เราสามารถให้บริการได้อย่างไม่บกพร่อง รวมทั้งหน่วยงานราชการโดยเราได้ลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาครัฐด้วย
  • มีตัวแทนในการดำเนินการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรในต่างประเทศ หากลูกค้าต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ สิทธิบัตรในต่างประเทศ เราสามารถยื่นตรงไปยังประเทศต่างๆ ที่มีการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือยื่นผ่านระบบ เช่น ยื่นสิทธิบัตรในระบบ PCT ยื่นเครื่องหมายการค้าผ่านระบบ พิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) เป็นต้น
ลิงค์ภายนอก

Fjords

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Forest

สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

Northern Lights

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Mountains

Intellectual Property Portal